Konsulenthuset for Socialøkonomi ApS
Enghavevej 80C, 4 sal.
2450 København SV
CVR 40845976
Er du interesseret i at arbejde med os?
trine@husetforsocialokonomi.dk

Innovation og iværksætteri

Udvikling af miljøer og økosystemer

Der er behov for nyskabelser i store dele af samfundet, og den proces understøtter vi ved at udvikle særligt tilrettelagte innovationsmiljøer og iværksætterforløb. 

Vi tilbyder strategiske, taktiske og operationelle løsninger med udgangspunkt i en metodisk tilgang som giver plads til kreative og nyskabende veje. Vi arbejder med socialt iværksætteri og innovation på alle stadier af etableringsprocessen lige fra early-stage iværksætteri til organisatorisk forankring og konsolidering.  

Vi arbejder ofte på et meta-niveau, hvor vi udvikler programmer og initiativer i samarbejde med andre aktører som eksempelvis kommuner, boligsociale organisationer, uddannelsesinstitutioner eller lignende aktører, der ønsker at skabe miljøer og platforme for deres medlemmer, borgere, studerende mm.   

Vi har typisk en full-service tilgang, hvor vi er involveret i alle facetter og følger projektet fra a-til-z, men vi tilbyder også enkeltstående ydelser, hvis der er behov for det.  

Vi udvikler også projekter, tiltag og programmer på eget initiativ, når vi får en god idé eller kan se et konkret behov, som ikke bliver dækket

Udpluk af services

  • Kortlægning af interessenter, brugere og behov  
  • Analyse af problemstillinger, barrierer og muligheder   
  • Idéudvikling og design af løsningsforslag   
  • Facilitering og afholdelse af workshops 
  • Udarbejdelse af undervisningsmateriale 
  • Undervisning, rådgivning og mentoring 
  • Skræddersyede løsninger 
We use cookies to give you the best experience.